×

อเมริกา แคนาดาFilter Results

14 packages

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก (เดินทางอิสระ)

4 วัน 3 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITP4AW

ราคาเริ่มต้นที่
THB 18,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก (เดินทางอิสระ)

5 วัน 4 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITEC5V

ราคาเริ่มต้นที่
THB 14,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก (เดินทางอิสระ)

7 วัน 6 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITP7C

ราคาเริ่มต้นที่
THB 33,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก (เดินทางอิสระ)

7 วัน 6 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITECN7L

ราคาเริ่มต้นที่
THB 9,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก แคนาดา (เดินทางอิสระ)

8 วัน 7 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITECAN8D

ราคาเริ่มต้นที่
THB 24,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก (เดินทางอิสระ)

9 วัน 8 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITP9AWA

ราคาเริ่มต้นที่
THB 39,999.00

รื่นเริงหรรษา แคนาดา (เดินทางอิสระ)

3 วัน 2 คืน
เลือกเดินทางได้อิสระตลอดปี 2563
-
รหัส JHFITYVR3-W

ราคาเริ่มต้นที่
THB 15,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก

8 วัน 5 คืน
พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน 2563
ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
รหัส JHWCS 0724, 0807, 0918

ราคาเริ่มต้นที่
THB 59,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก

9 วัน 6 คืน
พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน 2563
ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
รหัส JHECS 0726, 0809, 0920

ราคาเริ่มต้นที่
THB 79,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก

9 วัน 6 คืน
เดินทางปี 2563
ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
รหัส JHWCS 0409

ราคาเริ่มต้นที่
THB 79,999.00

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออก - แคนาดา

10 วัน 7 คืน
เดินทางปี 2563
คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัส JHEC 0410

ราคาเริ่มต้นที่
THB 109,999.00

รื่นเริงหรรษา แกรนด์แคนาดา

10 วัน 7 คืน
เดินทางปี 2563
คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัส JHCD 0516

ราคาเริ่มต้นที่
THB 139,999.00

ล่องเรือสำราญ Norwegian Jewel เส้นทาง อลาสก้า

11 วัน 7 คืน
17 - 27 พฤษภาคม 2563
คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) + อลาสก้า แอร์ไลน์ (AS)
รหัส JEJH 0518

ราคาเริ่มต้นที่
THB 139,999.00

ล่องเรือสำราญ Ovation Of The Seas เส้นทาง อเมริกา แคนาดา

11 วัน 7 คืน
3 - 13 กันยายน 2563
คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัส RCI-OV

ราคาเริ่มต้นที่
THB 129,900.00

Back To Top