×

เอเชียFilter Results

9 packages

ล่องเรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง เอเชีย

4 วัน 3 คืน
เม.ย. - พ.ค. - ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. - ต.ค. - พ.ย.
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
รหัส GDR-FB02

ราคาเริ่มต้นที่
THB 20,900.00

ล่องเรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง เอเชีย

4 วัน 3 คืน
พ.ค. - มิ.ย. - ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. - ต.ค. - พ.ย.
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
รหัส GDR FB01

ราคาเริ่มต้นที่
THB 20,900.00

ล่องเรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง เอเชีย

4 วัน 3 คืน
พ.ค. - ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. - ต.ค. - พ.ย.
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
รหัส GDR-FB04

ราคาเริ่มต้นที่
THB 21,900.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลี

7 วัน 4 คืน
10 - 16 กรกฎาคม และ 18 - 24 สิงหาคม 2563
เจแปน แอร์ไลน์ (JL)
รหัส NRIJH 0711, 0819

ราคาเริ่มต้นที่
THB 45,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Firenze เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย

4 วัน 3 คืน
20 – 23 ตุลาคม 2563
นกสกู๊ต (TZ)
รหัส FIJH 1020

ราคาเริ่มต้นที่
THB 17,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Firenze เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย

5 วัน 4 คืน
1 - 5 พฤศจิกายน 2563
รหัส FIJH 1101

ราคาเริ่มต้นที่
THB 19,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ (เดินทางอิสระ)

6 วัน 5 คืน
6 - 11 พ.ค., 23 - 28 พ.ค., 2 - 7 มิ.ย. 2563
-
รหัส NRIJH 0506, 0523, 0602

ราคาเริ่มต้นที่
THB 23,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ (เดินทางอิสระ)

6 วัน 5 คืน
7 - 12 มิถุนายน 2563
-
รหัส NRIJH 0607

ราคาเริ่มต้นที่
THB 23,999.00

ล่องเรือสำราญ MSC BELLISSIMA เส้นทาง เอเชีย (เดินทางอิสระ)

11 วัน 9 คืน
17 – 26 ตุลาคม 2563
-
รหัส BEIJH 1017

ราคาเริ่มต้นที่
THB 39,999.00

Back To Top