×

เอเชียFilter Results

19 packages

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน

7 วัน 4 คืน
11 - 17 เมษายน 2563 (ช่วงสงกรานต์)
ไชน่า อีสเทิร์น (MU)
รหัส NRJH 0413 A

ราคาเริ่มต้นที่
THB 35,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน

6 วัน 3 คืน
12 - 17 เมษายน 2563 (ช่วงสงกรานต์)
ไชน่า อีสเทิร์น (MU)
รหัส NRJH 0413 B

ราคาเริ่มต้นที่
THB 30,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน

5 วัน 4 คืน
13 - 17 เมษายน 2563 (ช่วงสงกรานต์)
คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัส NRJH 0413 C

ราคาเริ่มต้นที่
THB 35,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Firenze เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย

5 วัน 4 คืน
1 - 5 พฤศจิกายน 2563
รหัส FIJH 1101

ราคาเริ่มต้นที่
THB 19,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Firenze เส้นทาง สิงคโปร์ - ไทย

4 วัน 3 คืน
20 – 23 ตุลาคม 2563
นกสกู๊ต
รหัส FIJH 1020

ราคาเริ่มต้นที่
THB 17,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Fortuna เส้นทาง สิงคโปร์ (เดินทางอิสระ)

8 วัน 7 คืน
มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
-
รหัส FOIJH 0121, 0204, 0218, 0303

ราคาเริ่มต้นที่
THB 18,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Diadema เส้นทาง เอมิเรตส์ (เดินทางอิสระ)

8 วัน 7 คืน
29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563
-
รหัส DIIJH 0229

ราคาเริ่มต้นที่
THB 18,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa Fortuna เส้นทาง สิงคโปร์ (เดินทางอิสระ)

10 วัน 9 คืน
10 - 19 มีนาคม 2563
-
รหัส FOIJH 0310

ราคาเริ่มต้นที่
THB 22,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (เดินทางอิสระ)

5 วัน 4 คืน
6 – 10 เม.ย. 2563
รหัส NRIJH 0406

ราคาเริ่มต้นที่
THB 21,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (เดินทางอิสระ)

4 วัน 3 คืน
10 - 13 เมษายน 2563, 17 - 20 เมษายน 2563
-
รหัส NRIJH 0410, 0417

ราคาเริ่มต้นที่
THB 17,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (เดินทางอิสระ)

5 วัน 4 คืน
13 - 17 เมษายน 2563
-
รหัส NRIJH 0413

ราคาเริ่มต้นที่
THB 21,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (เดินทางอิสระ)

4 วัน 3 คืน
16 - 19 เมษายน 2563
-
รหัส NRIJH 0416

ราคาเริ่มต้นที่
THB 17,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (เดินทางอิสระ)

4 วัน 3 คืน
19 - 22 เมษายน 2563
-
รหัส NRIJH 0419

ราคาเริ่มต้นที่
THB 17,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ (เดินทางอิสระ)

5 วัน 4 คืน
25 - 29 เมษายน 2563
-
รหัส NRIJH 0425

ราคาเริ่มต้นที่
THB 21,999.00

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ (เดินทางอิสระ)

6 วัน 5 คืน
6 - 11 พ.ค. 2563, 23 - 28 พ.ค. 2563, 2 - 7 มิย 2563
-
รหัส NRIJH 0506, 0523, 0602

ราคาเริ่มต้นที่
THB 23,999.00

Back To Top